Text: Bara Du Gud

Du, allsmäktig Gud, ingen är som Du Du fanns före allt och står evigt kvar. Ja, står evigt kvar. Jag sätter mitt hopp Till Dig som är sanningen och kärleken Ett hopp som bär genom allt Bara Du Gud, bara Din nåd Bara Din sanning sätter oss fria I Dig har vi hopp, i Dig har vi liv I Dig har vi frälsning vi är förlåtna nu i Dig Jag ser det så klart hur Du räddat mig. Nåd ny varje dag, sköljer över mig Sköljer över mig Mitt hopp som bär genom allt Bara Du Gud, bara Din nåd Bara Din sanning sätter oss fria I Dig har vi hopp, i Dig har vi liv I Dig har vi frälsning vi är förlåtna nu i Dig I Dig så är vi fria. Genom Ditt blod finns förlåtelse Och all synd är utplånad Genom den nåd Du gav Bara Du Gud, bara Din nåd Bara Din sanning sätter oss fria I Dig har vi hopp, i Dig har vi liv I Dig har vi frälsning vi är förlåtna nu i Dig