Text: Bara Du Gud

Du, allsmäktig Gud, ingen är som Du
Du fanns före allt och står evigt kvar.
Ja, står evigt kvar.

Jag sätter mitt hopp
Till Dig som är sanningen och kärleken
Ett hopp som bär genom allt

Bara Du Gud, bara Din nåd
Bara Din sanning sätter oss fria
I Dig har vi hopp, i Dig har vi liv
I Dig har vi frälsning vi är förlåtna nu i Dig

Jag ser det så klart hur Du räddat mig.
Nåd ny varje dag, sköljer över mig
Sköljer över mig
Mitt hopp som bär genom allt

Bara Du Gud, bara Din nåd
Bara Din sanning sätter oss fria
I Dig har vi hopp, i Dig har vi liv
I Dig har vi frälsning vi är förlåtna nu i Dig

I Dig så är vi fria.
Genom Ditt blod finns förlåtelse
Och all synd är utplånad
Genom den nåd Du gav

Bara Du Gud, bara Din nåd
Bara Din sanning sätter oss fria
I Dig har vi hopp, i Dig har vi liv
I Dig har vi frälsning vi är förlåtna nu i Dig