Text: Öppna mitt hjärta

Öppna mitt hjärta för dig Gud Kom ge mitt inre ditt ljus Så jag kan se dig Gud jag vill se dig Öppna mitt hjärta för dig Gud Kom ge mitt inre ditt ljus Så jag kan se dig Gud jag vill se dig Se dig upphöjd över allt Se dig när du strålar som solen Tömm ut din kärlek och kraft Vi ropar helig helig helig Se dig upphöjd över allt Se dig när du strålar som solen Tömm ut din kärlek och kraft Vi ropar helig helig helig Öppna mitt hjärta för dig Gud Kom ge mitt inre ditt ljus Så jag kan se dig Gud jag vill se dig Öppna mitt hjärta för dig Gud Kom ge mitt inre ditt ljus Så jag kan se dig Gud jag vill se dig