Text: Öppna mitt hjärta

Öppna mitt hjärta för dig Gud
Kom ge mitt inre ditt ljus
Så jag kan se dig
Gud jag vill se dig

Öppna mitt hjärta för dig Gud
Kom ge mitt inre ditt ljus
Så jag kan se dig
Gud jag vill se dig

Se dig upphöjd över allt
Se dig när du strålar som solen
Tömm ut din kärlek och kraft
Vi ropar helig helig helig

Se dig upphöjd över allt
Se dig när du strålar som solen
Tömm ut din kärlek och kraft
Vi ropar helig helig helig

Öppna mitt hjärta för dig Gud
Kom ge mitt inre ditt ljus
Så jag kan se dig
Gud jag vill se dig

Öppna mitt hjärta för dig Gud
Kom ge mitt inre ditt ljus
Så jag kan se dig
Gud jag vill se dig